Sekretesspolicy

Data controller

Ansvarig för hantering av dina personliga data är:

Twiik AB
Orgnr: 556947-7788
Adress: Djäknegatan 9, 211 35 Malmö, Sverige
Epost: hello@twiik.me

Definitioner i detta avtal:

Twiik

Med detta avses de tjänster som baseras på ett system från Twiik AB. Twiiks app är ett exempel på en sådan tjänst. Systemet ger dig möjlighet att logga in i flera hälsoappar med samma inloggningsuppgifter och ta med dig din data mellan dessa tjänster. Inloggning med ett sådant konto finns på flera tjänster och appar under olika avsändare och varumärken (Gym, coacher, PT, hälsoleverantörer etc.) som är baserade på samma system från Twiik och som också omfattas av dessa villkor. Den tjänst från vilken du hänvisats till dessa villkor omfattas av ovanstående definition och dessa villkor och använder inloggning via konto i Tjänsten eller motsvarande lösning från Twiik.

Tjänsten

Den tjänst från vilken du hänvisats till dessa villkor. Det kan t.ex vara en app från ett gym, en PT eller annan hälsoleverantör. Gemensamt är att de bygger på en plattform från Twiik och använder en gemensam standard för inloggning och datalagring.

Om denna sekretesspolicy

Din sekretess och insyn i hur din data görs tillgänglig och används är viktig för Twiik AB (Härefter kallat Twiik) som driver tjänster såsom Twiik, Twiik Coach eller annan tjänst kopplad till Twiiks system. Denna sekretesspolicy är framtagen för att ge dig information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder Tjänsten eller system kopplade till denna plattform.

Som grund är Tjänsten en öppen och social tjänst och därför är mycket av den information du lägger in i tjänsten ofta synlig för andra. Exempel kan t.ex. vara att din sammanställda data, namn och bild är synligt i topplistor och utmaningar, dina kontaktuppgifter och loggade data är tillgängligt för coacher och programskapare du väljer att ansluta mot och ditt aktivitetsflöde är synligt för dem som följer dig eller besöker din profil. Mycket av detta kan du ställa in, begränsa och ändra under dina profilinställningar.

Andra webbplatser och tjänster från Twiik som inte innehåller en länk till denna sekretesspolicy men istället innehåller en länk till en annan sekretesspolicy omfattas av den sekretesspolicyn.

”Personuppgifter” är information om en identifierad eller identifierbar naturlig person.

Personuppgifter som behandlas när du skapar ett konto i Tjänsten:

När du skapar ett konto i Tjänsten ombeds du att uppge din e-postadress och välja ett användarnamn. Ditt användarnamn behöver inte innehålla någon referens till ditt riktiga namn eller din person om du inte så önskar. Övriga uppgifter du ombeds registrera för din profil i Tjänsten är oftast valfria om de inte krävs för att en viss tjänst tekniskt ska kunna levereras till dig. (läs mer nedan om detta).

Syften och juridiska grunder:

  1. Twiik har ett legalt intresse av att upprätthålla säkerheten för ditt konto och kunna särskilja olika användares konton och access till rätt data för rätt användare. Vi behandlar därför din e-postadress eftersom du använder din e-postadress och ditt lösenord för att logga in på ditt konto. Den juridiska grunden för behandling av din e-postadress baseras på ovan nämnda syfte.
  2. Twiik behandlar även din e-postadress i syfte att skicka viktig information till dig om dina Twiiks-produkter, -appar eller -konton, exempelvis viktig säkerhetsinformation eller betydande ändringar av denna sekretesspolicy. Det användarnamn du tillhandahåller associeras med din kontoprofil och visas för dina kontakter när du deltar i utmaningar, topplistor, grupper och segment, och när du lämnar kommentarer mm. Den juridiska grunden för behandling av din e-postadress och ditt användarnamn i dessa syften är Tjänstens legitima intresse av att tillhandahålla viktig säkerhetsinformation eller annan information om Tjänsten, -appar eller -konton eller betydande ändringar av denna sekretesspolicy, samt att ge dig möjlighet att interagera med andra användare av Tjänsten eller användare av tjänster baserade på Twiiks plattform.
  3. Om du ger ditt medgivande till att ta emot marknadsföringsinformation från Tjänsten, kommer Tjänsten även att behandla din e-postadress i syfte att skicka marknadsföringsinformation till dig om till Tjänsten eller Twiiks relaterade appar och tjänster. Den juridiska grunden för behandling av din e-postadress i detta syfte är ditt medgivande. Du kan återta ditt medgivande när som helst genom att ändra dina inställningar på ditt konto i Tjänsten eller genom länken för att avsluta prenumerationen längst ned i vår e-post med marknadsföring eller andra utskick. Den e-post med marknadsföring som du mottar från Tjänsten baseras på de inställningar du gör på ditt konto i Tjänsten, den plats som anges genom din IP-adress (Internet Protocol), de typer av tjänster, program eller aktiviteter som du har lagt till i ditt konto i Tjänsten och prenumerationer som hör till ditt konto i Tjänsten. Den juridiska grunden för behandling av dessa data i detta syfte är Tjänstens legitima intresse av att minska mängden e-post med marknadsföring som skickas till varje enskild kund genom att välja vilka kunder som får ett visst e-postmeddelande med marknadsföring istället för att skicka all e-post med marknadsföring till alla kunder som har gett sitt medgivande till att ta emot e-post med marknadsföring.
  4. Om du ger ditt medgivande behandlar Tjänsten din e-postadress i syfte att skicka aviseringar till dig (t.ex. när du deltar i en utmaning, får meddelanden från vänner eller din coach, när kommentarer eller interaktioner på dina loggade aktiviteter lämnas osv.). Den juridiska grunden för behandling av din e-postadress i detta syfte är ditt medgivande. Du kan återta ditt medgivande när som helst genom att välja att inte ta emot sådana aviseringar eller notifieringar.
  5. Tjänsten behandlar även din e-postadress för att associera den med ditt konto i Tjänsten när du kommunicerar med vår kundsupportpersonal. Den juridiska grunden för denna behandling är vårt legitima intresse av att tillhandahålla kvalitativ kundsupport.
  6. Coacher du gett access till ditt konto och din profil kan även komma åt dina kontakt- och profiluppgifter. Detsamma gäller för gym eller företag och leverantörer du aktivt ansluter till i tjänsten. Den juridiska grunden för detta är Tjänstens och den enskilda coachens legitima intresse av att tillhandahålla direkt support och kontakt med anslutna kunder.

Fler personuppgifter som behandlas om du väljer att ange dem när du skapar ett konto i Tjänsten:

Du kan lägga till ytterligare information i din profil, såsom plats, kön, födelsedatum, profilbild, längd, beskrivning av dig själv och vikt.

Syften och juridiska grunder:

Denna information används till att beräkna de kalorier du förbränner under en aktivitet och för att du ska kunna visa dina kontakter information om dig själv, om du så önskar. Den juridiska grunden för behandling av denna information i dessa syften är ditt medgivande. Du kan återta ditt medgivande genom att ta bort den här informationen från din kontoprofil.

Personuppgifter som bearbetas när du loggar in på ditt konto i Tjänsten med inloggningsuppgifter till sociala medier (valfritt):

Du kan välja att logga in på ditt konto i Tjänsten med dina inloggningsuppgifter till sociala medier (t.ex. dina inloggningsuppgifter till Facebook). Om du väljer att göra detta så kommer du vid den första inloggningen att bli tillfrågad om du samtycker till att den sociala medieleverantören tillhandahåller Tjänsten viss information, till exempel namn, e-postadress, profilbild, inlägg, kommentarer och annan information som är kopplad till ditt sociala mediekonto. All denna information görs tillgänglig för Tjänsten av den sociala medieleverantören på grund av det sätt på vilket inloggningskonfigurationen för sociala medier fungerar. Men den enda information som Tjänsten behåller och behandlar är din e-postadress, tidzon, kön och ditt namn. Profilbild länkas direkt till sociala medieleverantören och sparas inte ner hos Tjänsten.

Om du inte vill att den sociala medieleverantören ska fortsätta dela din information med Tjänsten kan du logga in på ditt konto i Tjänsten med inloggningsuppgifterna till ditt konto i Tjänsten istället för inloggningsuppgifterna till ditt sociala mediekonto. Du kan även ta bort kopplingen till den sociala medieleverantören i dina inställningar på ditt konto i Tjänsten.

Syften och juridiska grunder:

Tjänsten associerar den e-postadress som tillhandahållits av den sociala medieleverantören med ditt konto i Tjänsten, så att du i framtiden kan använda din e-postadress för att logga in på ditt konto i Tjänsten om du inte längre vill logga in med inloggningsuppgifterna till ditt sociala mediekonto. Den juridiska grunden för behandling av denna information i detta syfte är Tjänstens legitima intresse av att ge dig en alternativ inloggningsmetod och upprätthålla säkerheten för ditt konto.

Personuppgifter som behandlas när du väljer att överföra data eller aktiviteter med tillhörande data till Tjänsten:

Du kan välja att överföra aktiviteter (t.ex. joggingturer, promenader, styrketräning, cykling) till ditt konto i Tjänsten genom att mata in det på ditt konto i Tjänsten manuellt på webbsidor eller appar från Twiik. Du kan även mata in data från tredjepartstjänster såsom träningsappar och enheter (exempelvis Runkeeper, Garmin, FitBit och Polar) och aktivitetsdata (t.ex. steg, distans, tempo, aktivitetstid, förbrända kalorier, puls, gps-data) från dina anslutna enheter (t.ex. aktivitetsarmband, gps-klockor, motionsdata från mobiltelefon) till ditt konto i Tjänsten. I det här avseendet kan detta ske genom en direkt dataanslutning till tredjeparttjänsten eller direkt manuell uppladdning av data/filer som skapats av tredjepartstjänster eller enheter.

Om du väljer att överföra data eller dina aktiviteter till Tjänsten så loggas dessa på ditt konto och är inställda som ”visa alla” som standard. Detta innebär att andra som besöker din profil kan ta del av informationen du sparar på ditt konto. Du kontrollerar huruvida andra kan se dina aktivitetsdata och vilken information du vill dela genom att hantera sekretessinställningarna på ditt konto i Tjänsten.

Syften och juridiska grunder:

(a) Tjänsten behandlar dina aktivitetsdata – om du väljer att överföra dem till Tjänsten – för att göra det möjligt för dig att analysera dina aktivitetsdata, se din runda eller rörelsemönster på kartor, se dina pulsrelaterade data såsom träningsbelastning, hålla koll på dina träningsmål och din förbränning. Om du bor inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz så är den juridiska grunden för denna behandling ditt uttryckliga medgivande, som du kan återta när som helst på ditt konto i Tjänsten.

(b) Om du väljer att överföra aktivitetsdata (som steg, distans, tempo, aktivitetstid, förbrända kalorier, puls, sömn osv.) till ditt konto i Tjänsten så kommer du att kunna få rekommendationer och motivationsmeddelanden, information och länkar till artiklar och andra program som kan vara intressanta för dig baserat på dina aktivitetsdata, och en jämförelse av dina aktivitetsdata med hopsamlade aktivitetsdata från andra i Tjänsten. Om du bor inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz så är den juridiska grunden för att behandla dessa data i detta syfte ditt uttryckliga medgivande, som du kan återta när som helst på ditt konto i Tjänsten.

Personuppgifter som behandlas när du söker utmaningar eller coach-program:

När du söker efter utmaningar och coach-program från ditt konto i Tjänsten kan vi be dig om ytterligare information, till exempel kön, längd, vikt, födelsedatum, aktivitetsnivå, förutsättningar, intressen, målsättningar och tider när du vanligtvis somnar och vaknar eller föredrar att utföra planerade uppgifter från Tjänsten.

Syften och juridiska grunder:

Denna information behandlas för att ge dig bättre råd och tips på åtgärdsplaner, program och coacher som kan hjälpa dig nå dina mål. Den juridiska grunden för behandling av denna information i detta syfte är ditt medgivande. Du kan återta ditt medgivande när som helst genom att ta bort den här informationen från din profil.

Personuppgifter som behandlas när du använder Tjänsten eller andra tjänster från Twiik:

När du loggar in eller använder ditt konto loggar vi data om detta, till exempel vilken IP-adress som används vid inloggningen, datum och tid för användning av kontot, krasch-/diagnostikloggar, information om vilken typ av plattform som använts (mobil, webb etc) samt information om webbläsares typ som används.

Syften och juridiska grunder:

Vi behandlar den här informationen för att identifiera och åtgärda fel eller problem. Den juridiska grunden för behandling av denna information i detta syfte är Tjänstens legitima intresse av att åtgärda fel eller problem och tillhandahålla kvalitativ produktsupport.

Personuppgifter som behandlas när du kommunicerar med Tjänsten:

När du interagerar med vår kundsupportpersonal via e-post, telefon, online eller personligen så samlar vi in personuppgifter, t.ex. namn, postadress, telefonnummer, e-postadress och kontaktinformation och information om ditt användande av Tjänsten-tjänster och anslutna coacher, program och utmaningar. Vi kan också skapa händelseloggar som är användbara när det gäller att diagnostisera prestandaproblem hos produkten eller appen och samla in information rörande support- eller servicefrågan. För att förbättra vår kundservice kan vi inom ramen för tillämpliga lagar även spela in och granska konversationer med kundsupportpersonal och analysera synpunkter vi fått genom frivilliga kundundersökningar. Med ditt samtycke kan vår kundsupportpersonal logga in på ditt konto i Tjänsten, om tillämpligt, för att hjälpa dig att felsöka och lösa ditt problem. Lösenord ligger dock alltid krypterade och kan inte utläsas av vare sig supportpersonal eller tekniker.

Syften och juridiska grunder:

Vi använder den här informationen för att kunna ge dig kund- och produktsupport och för att övervaka kvalitet och typer av kund- och produktsupport som vi tillhandahåller till våra kunder. Den juridiska grunden för behandling av denna information i dessa syften är Tjänstens legitima intresse av att tillhandahålla kvalitativ produktsupport. Den juridiska grunden för att logga in på ditt konto i Tjänsten – om tillämpligt – för att hjälpa dig med felsökning och lösning av ditt problem, är ditt medgivande, som du kan återta.

Olika kategorier av mottagare av personuppgifter
Andra användare av Tjänsten:

Dina aktiviteter och aktivitetsdata som är kopplade till ditt konto i Tjänsten är inställda till ”visa alla” som standard. Du kan välja att inte tillåta andra att se dina aktiviteter och aktivitetsdata genom att ändra sekretessinställningarna på ditt konto i Tjänsten.

Du kan gå med i grupper och skapa kontakter med andra användare av Tjänsten. Du kan också välja att delta i utmaningar och topplistor tillsammans med andra användare av Tjänsten. När du interagerar med andra på detta sätt visar du dina data rörande utmaningen eller topplistan (t.ex. samlat antal steg under tiden för en utmaning eller topplista för steg) även om dina sekretessinställningar i ditt konto i Tjänsten är inställda till ”privat”.

Coacher, program, PT-online och leverantörer av dessa:

Via Twiiks plattform och i Tjänsten kan flera tredjeparts-coacher erbjuda sina tjänster till dig genom Tjänstens mobila appar och webbsidor. Dessa coacher är fristående aktörer som bedriver sina egna verksamheter och använder Tjänsten som en marknadsplats och verktyg. Om du ansluter till en coach, ett program eller annan coachningstjänst så kommer avsändaren av tjänsten (coachen) ha tillgång till din profil och den data du lagt in och lägger in på ditt konto så länge du är ansluten till coachen. Även dina kontaktuppgifter, köphistorik för just den tjänsten och information om dig som köpare såsom epost, namn, ort, användarnamn, längd, vikt, målsättningar, testvärden kommer vara tillgängligt för coachen. Detta gäller även data du lagt in i tjänsten innan du anslöt till tjänsten/ coachen. Vissa delar av denna data är tillgänglig för coachen även efter att du avslutat din koppling till coachen.

Den juridiska grunden för detta är att anslutna coacher ska kunna hantera ditt uppdrag på ett tillfredställande sätt, kunna bistå med support och hjälp och också behålla underlag för försäljning, återbetalning och redovisning samt erbjuda förslag på andra tjänster även efter att användaren avslutat tjänsten.

Utmaningar och TeamBoost företagsutmaningar:

De tjänster och utmaningar som använder Twiiks plattform som grund för insamling av data kring dina motionsvanor kommer att sammanställa din data och visa i sammanhang för utmaningar och tävlingar du valt att gå med i. På dessa tjänster kan information som din sammanlagda träning för olika perioder redovisas, lagtillhörighet, uppnådda mål utifrån utmaningens målsättningar och annan aggregerade motionsdata och trender. Även namn, användarnamn och bild i den mån du angivit dessa visas i listor över deltagare och topplistor. Informationen visas ofta på öppna webbsidor där endast sidans url krävs för att tillgå datan.

Den juridiska grunden för att behandla och exponera denna information är Tjänstens legitima intresse av att tillhandahålla utmaningstjänsten och kunna redogöra för deltagarnas resultat på ett enkelt och lättillgängligt sätt och ditt medgivande genom att gå med i utmaningen vars enda syfte är att skapa dessa sammanställningar och listor. För att ta tillbaka detta medgivande kan du välja att lämna utmaningen.

Innehålls- eller funktionsleverantörer; annan tredje part:

Ibland delar eller säljer vi avidentifierade och hopsamlade aktivitetsdata med eller till företag som förser Tjänsten och våra kunder med innehåll eller funktioner i syfte att förbättra kvaliteten på innehåll eller funktioner som de tillhandahåller, och med eller till annan tredje part för forskning eller andra syften.

Tredjepartsleverantörer av appar, plattformar eller tjänster som du ber Tjänsten dela dina data med:

Om du väljer att godkänna att Tjänsten tillåter en tredje part, såsom din hälsoprogramsleverantör, eller en app, exempelvis MyFitnessPal, Runkeeper eller Garmin, att få åtkomst till dina aktivitetsdata i ditt konto i Tjänsten, så kommer vi att dela sådana data med tredje part. Vi kommer inte att göra detta utan ditt uttryckliga medgivande. När du uppmanar oss att dela data med tredje part ansvarar denna tredje part för hur den hanterar dina personuppgifter och du bör noggrant granska denna tredje parts sekretesspolicy. Du kan när som helst välja att sluta dela data med tredjepartsleverantören av appar, plattformar eller tjänster inifrån ditt konto i Tjänsten.

Andra tjänsteleverantörer:

Tjänsten använder molntjänster från tredje part, Amazon och MailChimp vid utskick av e-post. Med de här tjänsterna spåras de aktiviteter som är kopplade till den här e-posten, till exempel om de öppnades, om mottagarna klickade på länkar i e-posten och om inköp gjordes efter att de klickat på dessa länkar. Tjänsten använder dessa data till att analysera hur stort engagemang vår e-post frambringar. Tjänsten använder tredjeparts tjänsteleverantörer som hjälper oss att bättre förstå hur Tjänstens webbplatser och -appar används, och för liknande syften.

Övriga utlämnanden:

Tjänsten eller Twiik kan komma att lämna ut dina personliga uppgifter och data till andra parter: (a) om vi har ditt medgivande uttryckligt eller genom godkännande av andra användaravtal; (b) Om Tjänsten eller Twiik beordras lämna ut sådan information inom ramarna för polisutredning eller genom kallelse inför domstol, rättsorder, rättslig process eller motsvarande juridisk skyldighet; (c) för att kunna följa och efterleva våra användarvillkor, regler och policies; (d) om det anses nödvändigt för att kunna vidta rättsliga åtgärder eller försvara oss mot krav eller i tvister rörande brottmål eller civilrättsligt.

Vi kan också överföra dina personuppgifter till en anknuten organisation, ett dotterbolag eller en tredje part i händelse av omorganisation, sammangående, försäljning, samriskföretag, överlåtelse, överföring eller annan avyttring av hela eller delar av Tjänstens eller Twiiks verksamhet, tillgångar eller aktier, inbegripet – utan begränsning – i samband med konkurs eller liknande förfarande, under förutsättning att den organisation som vi överför personuppgifter till inte är tillåten att behandla dina personuppgifter på annat sätt än vad som anges i denna sekretesspolicy utan att meddela dig om detta, och, om så krävs enligt gällande lagar, få ditt medgivande.

Överföringar av personuppgifter

Tjänsten och system från Twiik som tjänst finns i flera länder globalt. För att kunna erbjuda våra produkter, appar och tjänster kan vi behöva överföra dina personuppgifter till andra företag under eller nära knutet till varumärket Twiik i andra länder. Personuppgifter avseende personer som är bosatta i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz styrs av Twiik AB.

Alla Twiik-företag är skyldiga att följa de sekretessregler som anges i denna sekretesspolicy.

Cookies och liknande tekniker

Webbplats:

Som hjälp för att analysera hur du och andra besökare navigerar på Tjänstens tjänster såsom webbplatser och appar, sammanställa insamlad statistik om webbplatsanvändning och svarshastigheter, diagnostisera problem med Tjänstens servrar och administrera webbplatser knutna till Tjänsten, samlar vi, med hjälp från tredje parts analystjänstleverantörer, in viss information när du besöker vår webbplats. Denna information omfattar IP-adress, enhetens geografiska plats, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för begäran, tidpunkt(er) för ditt/dina besök, sidvisningar och sidelement (t.ex. länkar) som du klickar på. Vi kan använda cookies, pixeltaggar, web beacon, clear GIF och andra liknande verktyg på vår webbplats eller i våra e-postmeddelanden som hjälp för oss att samla in och analysera sådan information. Vi använder denna information för att tillhandahålla bättre och mer relevant innehåll på vår webbplats, för att identifiera och åtgärda problem och för att förbättra din upplevelse på vår webbplats.

Om du inte vill att information samlas in med dessa tekniker finns det ett enkelt tillvägagångssätt i de flesta webbläsare som gör att du automatiskt kan avvisa många av dem, eller få välja om du vill avvisa eller acceptera dem.

Om du är bosatt i Europeiska unionen eller någon annan jurisdiktion där det krävs att vi inhämtar ditt medgivande för att använda cookies på våra webbplatser har du möjlighet att hantera cookieinställningar på webbplatserna, förutom då särskilda cookies krävs för att möjliggöra kärnfunktioner på webbplatsen, i vilket fall du inte kan välja att inaktivera dessa cookies.

Här är exempel på tredjepartsleverantörer av analyser och liknande tjänster som vi för närvarande använder:

Analystjänster:

Google: Google Analytics används för att spåra webbplatsstatistik, appstatistik och användarnas demografi, intressen och beteende på webbplatser och appar. Vi använder även Google Search Console för att bättre förstå hur våra webbplatsbesökare hittar vår webbplats och för att förbättra vår sökmotoroptimering.

Crashlytics (Fabric; Crashlytics används för att hjälpa oss att bättre förstå hur Tjänstens appar används för att kunna förbättra användarupplevelsen och identifiera och lösa grundorsakerna till att appen kraschar. Datan är anonymiserad.

Firebase; används för att spåra webbplatsstatistik, appstatistik och användarnas demografi, intressen och beteende på webbplatser och appar. Datan är anonymiserad.

Bugsnag (Bugsnag används för att identifiera och lösa grundorsakerna till eventuella krascher och andra defekter i appen. Datan är anonymiserad.

Facebook; Om användaren använder anslutning mot Facebook så får Facebook tillgång till att följa användarens generella navigering på Tjänstens webb och användsningstillfällen i Tjänstens appar. Exakt vad som loggas är något som framgår av Facebooks användarvillkor och policys.

Övervakning av programprestanda:

Tjänsten använder serversystem från Amazon. Hos Amazon finns det verktyg för att analysera och övervaka prestandan hos vårt komplexa ekosystem. Där loggas trafik, inklusive IP-adress, som är nödvändig för att upptäcka och diagnostisera avvikande fel och svarstider.

Barn

Våra webbplatser och appar riktar sig inte till enskilda personer under 16 år. Om det kommer till vår kännedom att vi samlat in personuppgifter om ett barn under 16 år vidtar vi åtgärder på begäran för att ta bort informationen så snart som möjligt.

Uppdateringar av sekretesspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna sekretesspolicy när vi lägger till nya tjänster och appar, när vi utökar våra aktuella erbjudanden och när teknik och lagar förändras. Du kan se när sekretesspolicyn senast reviderades genom att kontrollera datumet vid texten ”Senast uppdaterad” överst på den här sidan. Alla ändringar träder i kraft när vi tillkännager revideringen av sekretesspolicyn.

Vi meddelar dig om dessa ändringar är väsentliga, och i de fall gällande lag kräver det inhämtar vi ditt medgivande. Detta meddelande ges via e-post eller via anslag om ändringarna på Tjänstens webbplats och appar som länkar till vår sekretesspolicy.

Bevarande av personuppgifter

Vi bevarar dina personuppgifter så länge som ditt konto på Tjänsten anses vara aktivt. Utöver detta finns mer information om din rätt till radering under ”Dina rättigheter”.

Personuppgiftsansvariga och uppgiftsskyddsombud

De personuppgifter som Tjänsten samlar in kontrolleras av Twiik AB, med adress Djäknegatan 9, 211 35 Malmö

Dina rättigheter

Om du är bosatt inom Europeiska unionen har du rätt att i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen begära följande av Tjänsten; åtkomst till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, dataportabilitet, begränsning av behandling av dina personuppgifter, rätten att invända mot behandling av dina personuppgifter och rätten att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Om du är bosatt utanför Europeiska unionen kan du ha liknande rättigheter enligt lokala lagar.

Om du vill begära åtkomst till, eller rättelse, portabilitet eller radering av dina personuppgifter, eller ta bort ditt konto i Tjänsten, kan du kontakta Twiik via epost till support@twiik.me.

Om du är bosatt inom Europeiska unionen och du vill utöva din rätt till begränsning av behandling eller din rätt att invända mot behandling kontaktar du

Twiik AB,
ATT: GDPR-Ombud
Djäknegatan 9
211 35, Malmö

Heading