100 DAYS OCH DIN METABOLA HÄLSA

Vårt fokus på metabol hälsa handlar om att du åtgärdar och förebygger det metabola syndromet, som är en samling fysiska indikationer som ökar risken för livsstilssjukdomar och kan sänka din livskvalitet.

Idag lever vi i en värld där livsstilsrelaterade sjukdomar och tillstånd ökar. En bidragande orsak till det är brister i vår metabola hälsa. Faktorer som påverkar är hur vi lever, vad vi äter, hur vi rör oss, sover och hur vi hanterar olika former av stress.

Det "metabola syndromet" refererar till ett antal komponenter som ökar risken för livsstilssjukdomar, inklusive hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, psykisk ohälsa samt vissa vanliga cancerformer som prostatacancer, tarmcancer och bröstcancer.

Forskning visar att det metabola syndromet utvecklas genom ett för stort energiintag eller felaktig kost, bristfällig fysisk aktivitet, samt påverkan av stress, psykosociala faktorer och ärftlighet.

För att anses lida av det metabola syndromet ska minst tre av fem följande komponenter vara uppfyllda (enligt NCEP/ATP III):

Många är idag inte medvetna om att de lider av ett metabolt syndrom eftersom majoriteten av komponenterna oftast upptäcks först vid kontakt med sjukvården, vilket innebär en ökad risk för olika sjukdomar. Trots detta går det att göra positiva förändringar och nyckeln är att agera i tid.

FRÅGOR & SVAR OM METABOL HÄLSA

Vad är metabol hälsa?

Metabol hälsa definieras traditionellt som avsaknaden av metabolt syndrom, vilket innebär att en individ inte uppfyller mer än två av följande kriterier: Midjemått med ett värde över 102 cm hos män, respektive 88 cm hos kvinnor. Triglycerider i serum med ett värde över eller lika med 1,7 mmol/l. HDL-kolesterol i serum med ett värde under 1,03 mmol/l hos män, respektive 1,29 mmol/l hos kvinnor. Blodtryck med ett värde över eller lika med 130/85 mm Hg

Hur vet jag om jag har det metabola syndromet?

Det första tecknet på det, är ett svällande midjemått. Oavsett om du har det metabola syndromet eller inte, har du allt att vinna på att investera i att stärka din metabola hälsa för att minska risken för framtida komplikationer och öka din livskvalitet generellt.

Behöver man vara överviktig för att gå 100 Days?

Absolut inte! Att följa ett program under 100 dagar kommer att ge bra resultat oavsett vilka ingångsvärden du har, men vi tror definitivt att du har större behållning av upplägget om du vill förändra din kroppssammansättning genom att gå ner i fett och behålla muskler.